Elantas Resines Epoxy i Poliuretanes

Distribució

Resines Epoxy i Poliuretanes
Resines Epoxy i Poliuretanes
Resines Epoxy i Poliuretanes
Resines Epoxy i Poliuretanes
Resines Epoxy i Poliuretanes
Resines Epoxy i Poliuretanes

RESINES LÍQUIDES

TECSA disposa de la distribució en exclusiva amb ELANTAS per al subministrament de resines epoxis i poliuretanes per a tot el territori nacional.
La gamma de resines disponibles són flexibles rígides segons la seva aplicació, estan dissenyades per a donar resposta a multitud de condicions externes, per això estan disponibles en diferents tipus de dissipació tèrmica: Classe B (120ºC), F (155ºC) y H (180ºC).
Totes elles disposen d’un ampli ventall de característiques mecàniques, termomecàniques, elèctriques i auto-extingibles, així com de diferents certificacions (UL, V0, V1, HB). A més a més, ELANTAS disposa de laboratoris en els quals es realitzen totes les proves necessàries per trobar la resina més adequada par a cada aplicació.

ALGUNES DE LES PRINCIPALS APLICACIONS SÓN:
tecsaRecobriments, aïllaments, segellat i encapsulat
tecsaAplicacions en mitja o baixa tensió
tecsaSistemes epoxis
tecsaSistemes de poliuretà
tecsaSistemes de silicones

SISTEMES D’ENCAPSULAT EN FRED I EN CALENT

Les resines, tant en base epoxi com poliuretana, tenen una gran versatilitat i permeten obtenir les característiques especials que permeten el seu ús en sectors d’elevada tecnologia, aplicacions electròniques i electromecàniques.
Poden tenir elevades prestacions en aïllament elèctric. Per a garantir el seu ús prolongat, els sistemes formulats amb polimerització a temperatura ambient o en calent, donen resposta a una sèrie il·limitada de problemes en les situacions ambientals o tècniques més diverses.
Aquelles resines epoxi amb polimerització en calent estan principalment destinades a encapsular transformadors i estampat d’aïllants. Aquestes resines garanteixen prestacions cada vegada majors a nivell econòmic i de seguretat en condicions límit.
Els diferents sistemes d’ELANTAS, pre carregats o no, asseguren el compliment dels diferents graus de resistència al trencament, flexibilitat i duresa en condicions extremes o de reactivitat controlada.

RESINES HOMOLOGADES PER AL SECTOR FERROVIARI

ELANTAS ha desenvolupat una línia de resines adaptades a les exigències del sector ferroviari com a resposta a la protecció contra el foc d’aquest tipus de vehicles. Aquestes resines compleixen amb la normativa EN45545 (2013)+A1:2015.