Qualitat

El servei i la qualitat són la nostra raó de ser

Comprovació i verificació de tots els nostres productes abans de l’entrega
Test electrònic de continuïtat i creuament
Medició de rigidesa dielèctrica per aïllament elèctric
Dinamòmetre de verificació de força d’encastat

INSTRUMENTACIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT:
- Simulació de funcionalitat elèctrica
- Tests electrònics de continuïtat i creuament
- Aparells de mesura de la rigidesa dielèctrica i aïllament
- Dinamòmetres de verificació i força d’encastat
PLANS DE CONTROL I FABRICACIÓ PER AL CABLEJAT
MILLORES CONTÍNUES I CONTROL DE MÈTODES I TEMPS.Durant més de 30 anys, TECSA és reconeguda per la seva experiència, qualitat i know how dins del mercat de l’automatització i la subcontractació industrial.

El 1996, TECSA obté la certificació ISO 9001 per a la “Fabricación de conexiones eléctricas y electrónicas y distribución de componentes”, essent una de les primeres empreses espanyoles en obtenir-la.

El 2011, TECSA és reconeguda amb la certificació IRIS específica per al sector del ferrocarril i es converteix en proveïdor autoritzat i certificat per al sector.

El compromís amb els clients també implica un anàlisi sistemàtic de l’empresa i una millora constant que ens porta a la implantació del Manual d’assegurament de la Qualitat i Procediments. Amb aquest manual es garanteix que tots els productes comercialitzats i fabricats per TECSA compleixen les normatives específiques de cada sector.