Fabricació i disseny de quadres de maniobra

Respostes eficients i adaptades a cada client

 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència
 • Quadres de maniobra i potència


Els projectes inclouen disseny de producte, acompanyament al client en la selecció dels materials adequats, assessorament tècnic professional i adaptat a les necessitats, fabricació de prototips, pre-sèries i sèries tant curtes com llargues. TECSA està organitzada per adaptar-se i satisfer amb agilitat i eficàcia les exigències del mercat.

Els quadres de maniobra fabricats a TECSA poden trobar-se en diferents sectors com:

Tecsa

FERROCARRIL


Tecsa

MAQUINÀRIA ROBÒTICA


Tecsa

ELECTORMEDICINA


Tecsa

ENERGIES RENOVABLES


Tecsa

VEHICLES ESPECIALS


Tecsa

INDUSTRIAL


Serveis segons cada necessitat:

Fabricació d’armaris elèctrics sota planells del client:
S’estudia la documentació proporcionada pel client i s’adapta al procés de fabricació per industrialitzar-lo. L’equip tècnica de TECSA defineix el pla de control i les comprovacions necessàries per garantir la satisfacció del client. Definit fins l’últim detall, aprovisionament demana el material i procedeix a la fabricació d’una pre sèrie per a la seva validació. Un cop acceptada la validació ja es pot industrialitzar.


Disseny del quadre de maniobra, fabricació i instal·lació:
Es defineix amb el client quin producte necessita i quina és la seva aplicació final. Enginyeria dissenya el quadre elèctric i especifica els materials més adequats que compleixin amb els requisits del producte. L’equip tècnic de TECSA defineix el pla de control i les comprovacions necessàries per a garantir la satisfacció del client. Definit fins l’últim detall, aprovisionament demana el material i procedeix a la fabricació d’una pre sèrie per a la seva validació. Un cop acceptada la validació ja es pot industrialitzar. Si es sol·licita, es pot realitzar la instal·lació in situ.