Cablejats a mida

Assessorament i selecció de materials més adequats

Cablejats a mida

Quadres elèctrics

Especialitzats en quadres elèctrics a mida

Quadres elèctrics

Distribució

Ens avalen més de 30 anys oferint qualitat

Distribució


Condicions Generals de Compra


1. TECSA, entén que la comanda ha estat acceptada amb totes les condicions si en el transcurs de les 72 hores posteriors a la seva emissió no s’ha rebut cap objecció.

2. TECSA, pot proporcionar una previsió de compra al proveïdor, el proveïdor reconeix que aquestes previsions són únicament informatives i que podran ser variables al llarg del temps.

3. Totes les expedicions hauran d’anar acompanyades de l’albarà d’entrega on s’hi detallarà: Número de comanda de TECSA, codi dels materials, quantitat i número de paquets. En el paquet on estigui l’albarà s’especificarà clarament “CONTIENE ALBARÁN”.

4. No s’acceptarà en cap expedició despeses d’enviament.

5. Tots els productes i/o serveis subministrats hauran de satisfer els requisits de reglamentació, documentació i seguritat aplicables. El proveïdor haurà de disposar de processos que garanteixin que es compleix amb les limitacions governamentals i de seguretat sobre substancies d’ús restringit o prohibit, incloent els productes comprats per ells i relacionats amb el procés de producció. De forma expressa, el Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, avaluació , autorització i restricció de substàncies químiques (REACH), i les modificacions que la normi pugui patir en un futur, així com qualsevol altra normativa d’aplicació en aquest àmbit (“Conflict minerals - 3TG”, “Hazardous substances”...). El proveïdor posarà a disposició de TECSA qualsevol certificat sol·licitat amb tots els detalls complets i signats.

6. Tota aquella mercaderia no conforme o defectuosa, en referència a les condicions contractuals definides (plànols, especificacions, normes) seran retornades al proveïdor amb càrrec per despeses d’enviament per la reparació del material.

7. El proveïdor es compromet a garantir la reposició del material en cas de que el producte sigui no conforme en un termini no superior a 10 dies. Suposant que el proveïdor no puguis reposar el material en el temps pactat, aquest es farà càrrec de totes les despeses addicionals causades per la falta de subministrament.

8. TECSA es reserva el dret de traspassar al proveïdor les despeses derivades de les no conformitats imputables al material subministrat pel proveïdor.

9. El termini d’entrega informat en la comanda és el termini en el qual la mercaderia ha d’estar en el nostra magatzem sempre i quan no es pacti altra data amb TECSA. En el supòsit de no rebre la mercaderia a temps i es produeixin parades de producció a TECSA o en el client, el comprador tindrà dret a reclamar danys i perjudicis.

10. En caso que la mercancía se entregue por adelantado, TECSA podrá devolver la mercancía. Si el proveedor tiene necesidad de entregar la mercancía por adelantado podrá hacerlo siempre y cuando lo haya pactado anteriormente con TECSA

11. Les comandes poden ser anul·lades al proveïdor per incompliment de termini, especificacions, si el producte te problemes funcionals i per necessitat de TECSA sense previ avís al proveïdor. Això pot afectar a previsions, comandes i estocs de seguretat.

12. TECSA es reserva el dret a realitzar quantes verificacions en origen i auditories que consideri oportunes, tant per iniciativa pròpia com acompanyada del seu client, sistema de qualitat, procés de fabricació, productes, estat d’inventaris, utillatges i embalatges, manipulació, etc.. a la planta del proveïdor.

13. El proveïdor es compromet a mantenir confidencialitat de tota la informació entregada per part de TECSA. El proveïdor no podrà utilitzar aquesta informació per altres clients o finalitats. En cas de no compliment, TECSA es reserva el dret de reclamar danys i perjudicis.

14. Ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona/España.

TECSA - Especialista en cablejats elèctrics

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies