Fabricació de cablejats i muntatges elèctrics a mida

Cablejats a mida per qualsevol tipus de sistema

 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials
 • Fabricació de cablejats industrials


Disseny, muntatge i manipulació de cables unifilars de múltiples seccions, cables “manguera” pre-muntatges i muntatges elèctrics.

TECSA està organitzada per adaptar-se i satisfer amb agilitat i eficàcia les exigències del mercat. Col·labora estretament amb els clients i els acompanya durant tot el procés de disseny i selecció de materials, prototips fins la industrialització final, i així entregar productes semi acabats o acabats, comprovats i llestos per connectar.

Processos habituals amb els cablejats a mida:

tecsa Tall, pelat i estanyat de cables unifilars de diferents seccions
tecsa Tall, pelat, semi desfolrat i desfolrat de cables “manguera”
tecsa Grimpat de multitud de terminals amb premsa
tecsa Muntatge de grups de cables, pre-muntatges i muntatges elèctrics personalitzats
tecsa Adaptacions manuals
Equips i maquinària:

Màquines KOMAX de tall, pelat, encastat i estanyat de cables unifilars
Màquines per talls perfectes i polits a alta velocitat, semi-desfolrat i desfolrat amb capacitat per bobines grans de cables “manguera”
Encastadores semi automàtiques per terminals aïllats i pre-aïllats
Sistema homologat de par de premsat
Test electrònic de continuïtat y creuament controlat amb PC
Aparell de mesura de rigidesa dielèctrica per aïllament fins a 6.000V
Dinamòmetre de verificació de força d’encastat
Varietat d’eines homologades segons fabricant